Home | Introduction | Company Qualifications | Partner information | News and Events | Company Activities | Recruiment | Contact
Service and Consultation
Civil Design
Industrial Design
Planning, infrustructure technology
Quality Inspection
Consultation of construction supervision
Conference-Seminar Planning
Email Log-in
Activity Clip
Web Link
Công trình Kiến trúc  »  Conference-Seminar Planning

Một số hội thảo đã tổ chức:

1. Hội thảo Giải pháp Xử lý và Bảo vệ mặt sàn BêTông theo công nghệ Mỹ.

2. Hội thảo các giải pháp chống thấm tiên tiến và toàn diện cho công trình - công ty SIKA tổ chức.


3. Hội thảo Sản phẩm chống thấm & Biện pháp thi công sản phẩm - công ty MAPEI tổ chức.

Highlighted News
 

Tổ chức liên hoan kỷ niệm 36 năm thành lập công ty CDC Đà Nẵng (16.03.1976-16.03.2012).

 

Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2010

 

Kết quả thi tuyển kiến trúc công trình tháp BIDV tại Đà Nẵng

 

Khánh thành Phân viện khoa học hình sự Đà Nẵng - Do CDC Đà Nẵng thiết kế

 

Đà Nẵng đăng cai Diễn đàn Kiến trúc châu Á lần thứ 16

Architecture Travel

Bảo tàng hoạt hình và truyện

Công trình khách sạn lớn nhất Mỹ

Hoàng cung của ông vua giàu nhất

Ngôi nhà hình chiếc lá ở Brazil

Kiến trúc đặc biệt của ngôi