Home | Introduction | Company Qualifications | Partner information | News and Events | Company Activities | Recruiment | Contact
Service and Consultation
Civil Design
Industrial Design
Planning, infrustructure technology
Quality Inspection
Consultation of construction supervision
Conference-Seminar Planning
Email Log-in
Activity Clip
Web Link
Introduction

Introduction

I. COMPANY NAME: DANANG CONSTRUCTION DESIGNING AND CONSULTING JOINT STOCK COMPANY.

- Trade Name : DA NANG CONSTRUCTION DESIGNING AND CONSULTING JOINT STOCK COMPANY.

- Abbreviation Name : DANANG CDC.

- Representative by : Mr. Pham Phu Binh – General Director.
-
Headquarters : 21 Tran Quoc Toan , Da Nang City.
-
Tel : (84-511) 3812.296, Fax: (84-511) 3821.142.
- Email : cdc@cdcdanang.com Website : www.cdcdanang.com

- Logo :


- ISO Certification:


Highlighted News
 

Tổ chức liên hoan kỷ niệm 36 năm thành lập công ty CDC Đà Nẵng (16.03.1976-16.03.2012).

 

Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2010

 

Kết quả thi tuyển kiến trúc công trình tháp BIDV tại Đà Nẵng

 

Khánh thành Phân viện khoa học hình sự Đà Nẵng - Do CDC Đà Nẵng thiết kế

 

Đà Nẵng đăng cai Diễn đàn Kiến trúc châu Á lần thứ 16

Architecture Travel

Bảo tàng hoạt hình và truyện

Công trình khách sạn lớn nhất Mỹ

Hoàng cung của ông vua giàu nhất

Ngôi nhà hình chiếc lá ở Brazil

Kiến trúc đặc biệt của ngôi