Home | Introduction | Company Qualifications | Partner information | News and Events | Company Activities | Recruiment | Contact
Service and Consultation
Civil Design
Industrial Design
Planning, infrustructure technology
Quality Inspection
Consultation of construction supervision
Conference-Seminar Planning
Email Log-in
Activity Clip
Web Link
DEVELOPMENT AND ESTABLISHMENT PROCESS

DEVELOPMENT AND ESTABLISHMENT PROCESS

Established Date: 16/3/1976.

March 16th,1976 : Designing and planning Institute established.

1980 : Name is Civil and Industrial Design Institute.

1990 : Quang Nam Da Nang Construction Planning and Designing Institute Establish under Quang Nam Da Nang Departement of Construction base on rearranging 2 institutes: Civil and Industrial Design Institute and Construction Planning Institute in accordance with Decision of No 941/QĐ-UB dated September 10th,1990 of People’s Committee of Quang Nam Da Nang Province.

1992 : The state enterprise establshed : Construction and Planning Design Institute under People’s Committee of Quang Nam Da Nang Province in accordance with Decision of No 2893/QĐ-UB dated Ocrober 10th ,/1992 of People’s Committee of the Quang Nam Da Nang Province.

1995 : People’s Committee of Quang Nam Da Nang Province makes a Decision No 66/QĐ-UB dated October 19th, 1995 on changing the name “Construction and Planning Design Institute” into Quang Nam Da Nang Construction Designing and Consulting Company. Company was recognized first-rate enterprise in accordance with Decision No 1457/QĐ-UB dated Octorber 3rd,1995 of People’s Committee of Quang Nam Da Nang Province.

1997 : After Quang Nam Da Nang Province was separated into 2 administrative units belong to the central Government, Da Nang People’s Committee has a Decision No 5467/QĐ-UB dated December 31st , 1997 on changing the name “Quang Nam Da Nang Construction Designing and Consulting Company” into “Da Nang Construction Designing and Consulting Company”.

2002 : According to arrangement, renovation, development and improvement of the state enterprises, Da Nang People’s Committee has a Resolution No 24/2002/QĐ-UB dated 01/03/2002 on merging Construction Consulting Company (Office on 21 Tran Quoc Toan Street) into Da Nang Construction Designing and Consulting Company.

From February 1st ,2008 : Da Nang Construction Designing and Consulting Joint Stock Company established and changed from Da Nang Construction Designing and Consulting Company in accordance with the Decision No 5362/QĐ-UBND dated July 10th, 2007 of Chairman of the Da Nang People’s Committee.

Highlighted News
 

Tổ chức liên hoan kỷ niệm 36 năm thành lập công ty CDC Đà Nẵng (16.03.1976-16.03.2012).

 

Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2010

 

Kết quả thi tuyển kiến trúc công trình tháp BIDV tại Đà Nẵng

 

Khánh thành Phân viện khoa học hình sự Đà Nẵng - Do CDC Đà Nẵng thiết kế

 

Đà Nẵng đăng cai Diễn đàn Kiến trúc châu Á lần thứ 16

Architecture Travel

Bảo tàng hoạt hình và truyện

Công trình khách sạn lớn nhất Mỹ

Hoàng cung của ông vua giàu nhất

Ngôi nhà hình chiếc lá ở Brazil

Kiến trúc đặc biệt của ngôi