Home | Introduction | Company Qualifications | Partner information | News and Events | Company Activities | Recruiment | Contact
Service and Consultation
Civil Design
Industrial Design
Planning, infrustructure technology
Quality Inspection
Consultation of construction supervision
Conference-Seminar Planning
Email Log-in
Activity Clip
Web Link
Company Image
Các Xưởng Thiết Kế Kiến Trúc

Chức năng:- Tham mưu cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực tư vấn, nghiên cứu thiết kế tất cả các dự án thuộc danh mục đăng ký kinh doanh của Công ty;

Phòng Kế hoạch và QLDA

Chức năng: Giúp việc cho Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực:

Xưởng Quy hoạch và Thiết kế Hạ tầng

Chức năng:- Tham mưu cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực tư vấn, nghiên cứu thiết kế tất cả các dự án thuộc lĩnh vực thiết kế quy hoạch, thiết kế hạ tầng, giao thông thủy lợi , thủy điện, cầu cảng …do Công ty được trúng thầu;

Phòng Tư vấn Giám sát Thi công

Nhiệm vụ: Tư vấn Giám sát thi công, Tư vấn quản lý dự án

Phòng Nhân sự - Công Nghệ Thông Tin

Chức Năng: Quản lý các vấn đề liên quan về Công nghệ thông tin, Hệ thống mạng cho công ty, các thiết bị về máy tính...

Phòng Tổ chức Hành chính

Chức năng: Giúp việc cho Tổng Giám đốc công ty trong các lĩnh vực: Công tác tổ chức nhân sự; Chế độ chính sách đối với người lao động; Công tác đào tạo, tuyển dụng; Công tác thi đua, khen thưởng; Công tác hành chính quản trị, pháp chế, văn thư, bảo vệ, lái xe…..

Phòng Kế toán Tài chính

Chức năng: Giúp Tổng Giám đốc trong lĩnh vực Tài chính — Kế toán — Tín dụng toàn Công ty.

Chi nhánh Công ty CP tư vấn Thiết kế XD LAS-XD83

Đơn vị trực thuộc hoạt động trong lĩnh vực kiểm định, thí nghiệm , khoan khảo sát thăm dò địa chất công trình xây dựng

1 [2]  
Highlighted News
 

Tổ chức liên hoan kỷ niệm 36 năm thành lập công ty CDC Đà Nẵng (16.03.1976-16.03.2012).

 

Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2010

 

Kết quả thi tuyển kiến trúc công trình tháp BIDV tại Đà Nẵng

 

Khánh thành Phân viện khoa học hình sự Đà Nẵng - Do CDC Đà Nẵng thiết kế

 

Đà Nẵng đăng cai Diễn đàn Kiến trúc châu Á lần thứ 16

Architecture Travel

Bảo tàng hoạt hình và truyện

Công trình khách sạn lớn nhất Mỹ

Hoàng cung của ông vua giàu nhất

Ngôi nhà hình chiếc lá ở Brazil

Kiến trúc đặc biệt của ngôi