Home | Introduction | Company Qualifications | Partner information | News and Events | Company Activities | Recruiment | Contact
Service and Consultation
Civil Design
Industrial Design
Planning, infrustructure technology
Quality Inspection
Consultation of construction supervision
Conference-Seminar Planning
Email Log-in
Activity Clip
Web Link
Tuyển dụng
Kỹ Sư Trắc Địa / Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Công ty Cổ phẩn Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng (CDC DANANG) là Công ty Tư vấn Thiết kế có uy tín tại Đà Nẵng với trên 35 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn các công trình lớn trong nước và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Lĩnh vực hoạt động chính bao gồm:
- Tư vấn thiết kế, qui hoạch tổng thể và chi tiết
- Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu và Quản lý dự án.
- Tư vấn thẩm tra dự án xây dựng.
- Giám sát thi công, kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
- Khảo sát địa chất, đo đạc địa hình.v.v.
Nhân Viên IT

Thử nghiệm và ứng dụng các phần mềm mã nguồn mở để áp dụng trong thực tế công việc của Công ty. - Viết báo cáo, quy trình, hướng dẫn sử dụng các phần mềm / ứng dụng. - Quản lý hệ thống mạng của Công ty, xử lý sự cố mạng LAN/WAN và PC/Laptop. - Cài đặt, hỗ trợ và xử lý sự cố về Hệ điều hành, Microsoft Office và Email. - Quản lý, bảo trì website của công ty. - Bảo trì phần mềm máy tính và máy in.

Highlighted News
 

Tổ chức liên hoan kỷ niệm 36 năm thành lập công ty CDC Đà Nẵng (16.03.1976-16.03.2012).

 

Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2010

 

Kết quả thi tuyển kiến trúc công trình tháp BIDV tại Đà Nẵng

 

Khánh thành Phân viện khoa học hình sự Đà Nẵng - Do CDC Đà Nẵng thiết kế

 

Đà Nẵng đăng cai Diễn đàn Kiến trúc châu Á lần thứ 16

Architecture Travel

Bảo tàng hoạt hình và truyện

Công trình khách sạn lớn nhất Mỹ

Hoàng cung của ông vua giàu nhất

Ngôi nhà hình chiếc lá ở Brazil

Kiến trúc đặc biệt của ngôi