Home | Introduction | Company Qualifications | Partner information | News and Events | Company Activities | Recruiment | Contact
Service and Consultation
Civil Design
Industrial Design
Planning, infrustructure technology
Quality Inspection
Consultation of construction supervision
Conference-Seminar Planning
Email Log-in
Activity Clip
Web Link
Quality Policy

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 thống nhất trong quá trình tổ chức điều hành và kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần tư vấn Thiết kế xây dựng Đà Nẵng nhằm:

1. Nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc thực hiện và cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, quản lý dự án, giám sát thi công cho các công trình xây dựng, tư vấn khảo sát xây dựng và các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành.

2. Tạo nên sản phẩm hàng hoá quan trọng có chất lượng và đa dạng, được cải tiến nâng cao liên tục đáp ứng mọi yêu cầu của thị trường và khách hàng.

3. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với khách h àng và các đối tác để khai thác và mở rộng thị trường công việc: “Quan hệ khách hàng được coi là tài sản quý giá của Công ty”.

4. Áp dụng chính sách chiêu mộ nhân tài, hình thành bộ máy nhân sự, lực lượng sản xuất mạnh, giỏi về chuyên môn, sáng tạo, tâm huyết, có kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp, có tính tập thể và khát vọng phấn đấu vươn lên, có phát triển và có đào thải để nâng cao tính chọn lọc, năng lực cạnh tranh lành mạnh trong Công ty.

5. Tạo môi trường thuận lợi với những điều kiện làm việc tốt nhất và cơ hội phấn đấu để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kỹ sư, kiến trúc sư, kỹ thuật viên, CNV hướng đến tiêu chí nâng cao năng lực chuyên môn, tăng thu nhập thực tế và khích lệ tinh thần sáng tạo của mọi người: “Hiệu quả công việc thể hiện đạo đức và năng lực của mỗi người”.

6. Duy trì và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong việc quản lý điều hành và tổ chức ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tạo cơ chế quản lý và điều hành linh hoạt, năng động và chuyên nghiệp.

7. Xây dựng thương hiệu “CDC DANANG”, đẳng cấp và uy tín trên thương trường trong nước và quốc tế.

Highlighted News
 

Tổ chức liên hoan kỷ niệm 36 năm thành lập công ty CDC Đà Nẵng (16.03.1976-16.03.2012).

 

Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2010

 

Kết quả thi tuyển kiến trúc công trình tháp BIDV tại Đà Nẵng

 

Khánh thành Phân viện khoa học hình sự Đà Nẵng - Do CDC Đà Nẵng thiết kế

 

Đà Nẵng đăng cai Diễn đàn Kiến trúc châu Á lần thứ 16

Architecture Travel

Bảo tàng hoạt hình và truyện

Công trình khách sạn lớn nhất Mỹ

Hoàng cung của ông vua giàu nhất

Ngôi nhà hình chiếc lá ở Brazil

Kiến trúc đặc biệt của ngôi