Home | Introduction | Company Qualifications | Partner information | News and Events | Company Activities | Recruiment | Contact
Service and Consultation
Civil Design
Industrial Design
Planning, infrustructure technology
Quality Inspection
Consultation of construction supervision
Conference-Seminar Planning
Email Log-in
Activity Clip
Web Link
OPERATION FIELDS

OPERATION FIELDS

1. Design:
- Architecture concept design
- Development concept design and detail design
- Engineering works:
+ Civil structure engineering
+ Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) engineering
- Technical infrastructure:
+ Irrigation and drainage system
+ Water-treatment system, waste and environment
+ Transport works system
- Detail cost estimate and total cost estimate for construction works.

2. Construction Supervision:

3. Geological and Topography Survey:

4. Project Management:
- Set up pre- feasibility and feasibility project
- Set up tender book and bidding consultancy
- Project Management for building works

5. Construction Contractor:
civil, industry, traffic, irrigation, hydropower, hydroelectric, supply-escape water, fire protection — fire fighting system, water-treatment system, waste system and environmental system.

6. Engineering Construction Control and Testing Center.

7. Other Consulting Services:
- Consultancy and management for the investmental projects.
- Consultancy and management for technical design document.
- Construction quality management.

Highlighted News
 

Tổ chức liên hoan kỷ niệm 36 năm thành lập công ty CDC Đà Nẵng (16.03.1976-16.03.2012).

 

Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2010

 

Kết quả thi tuyển kiến trúc công trình tháp BIDV tại Đà Nẵng

 

Khánh thành Phân viện khoa học hình sự Đà Nẵng - Do CDC Đà Nẵng thiết kế

 

Đà Nẵng đăng cai Diễn đàn Kiến trúc châu Á lần thứ 16

Architecture Travel

Bảo tàng hoạt hình và truyện

Công trình khách sạn lớn nhất Mỹ

Hoàng cung của ông vua giàu nhất

Ngôi nhà hình chiếc lá ở Brazil

Kiến trúc đặc biệt của ngôi