Home | Introduction | Company Qualifications | Partner information | News and Events | Company Activities | Recruiment | Contact
Service and Consultation
Civil Design
Industrial Design
Planning, infrustructure technology
Quality Inspection
Consultation of construction supervision
Conference-Seminar Planning
Email Log-in
Activity Clip
Web Link
Service and Consultation
  Civil Design More

This is our strength with the professional staff specialized in the fields of planning, architecture, construction, structure, topographic reconnaissance, economy, etc.

  Industrial Design More

Designing and arranging shopping zone are very important that require not only good-looking but also highly logical and reasonable.

  Planning, infrustructure technology More

Designed consulting the planning projects of residential area, infrustructure technology of planning area.

  Quality Inspection More

Quality inspection helps investor enhance the quality of construction works in all period of project.

  Consultation of construction supervision More

Executing works in the systematic and planned way to ensure that the quality of works can satisfy the requirement of design and technology as the expectation and belief of customer.

  Conference-Seminar Planning More

Meeting the demand on customer conference, seminar, product presentation, company’s party.

Highlighted News
 

Tổ chức liên hoan kỷ niệm 36 năm thành lập công ty CDC Đà Nẵng (16.03.1976-16.03.2012).

 

Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2010

 

Kết quả thi tuyển kiến trúc công trình tháp BIDV tại Đà Nẵng

 

Khánh thành Phân viện khoa học hình sự Đà Nẵng - Do CDC Đà Nẵng thiết kế

 

Đà Nẵng đăng cai Diễn đàn Kiến trúc châu Á lần thứ 16

Architecture Travel

Bảo tàng hoạt hình và truyện

Công trình khách sạn lớn nhất Mỹ

Hoàng cung của ông vua giàu nhất

Ngôi nhà hình chiếc lá ở Brazil

Kiến trúc đặc biệt của ngôi